Nürnberg/ 1

# 501

Radierung coloriert

Plattenformat: 8 x 8 cm

Papierformat: 20 x 20 cm

Nürnberg/ 2

# 502

Radierung coloriert

Plattenformat: 8 x 8cm

Papierformat: 20 x 20 cm 

Nürnberg/ 3

# 504

Radierung einfarbig/ schwarz-braun

Plattenformat 8 x 8 cm

Papierformat: 20 x 20 cm

Nürnberg/ 3

# 504

Radierung einfarbig, rot/ braun

Plattenformat: 8 x 8 cm

Papierformat: 20 x 20 cm

Nürnberg/ 3

# 504

Radierung coloriert

Plattenformat 8 x 8 cm

Papierformat: 20 x 20 cm

Nürnberg/ 4

# 505

Radierung coloriert

Plattenformat 8 x 8 cm

Papierformat: 20 x 20 cm

 

Nürnberg/ 5

# 510

Radierung coloriert

Plattenformat 8,3 x 8,4 cm

Papierformat: 20 x 20 cm

Plön

# 584

Radierung coloriert

Plattenformat: 9,6 x 13,5 cm

Papierformat: 18 x 24 cm

Plön

# 585

Radierung coloriert

Plattenformat: 9,3 x 11,6 cm

Papierformat: 18 x 24 cm

Plön

# 586

Radierung coloriert

Plattenformat: 10,3 x 15 cm

Papierformat: 18 x 24 cm

Osnabrück

# 466

Radierung coloriert

Plattenformat: 7,5 x 16,3 cm

Papierformat: 18 x 24 cm

Stralsund

# 388

Radierung coloriert

Plattenformat:  8 x 13,2 cm

Papierformat: 18 x 24 cm

Warnemünde

# 226

Radierung coloriert

Plattenformat: 7 x 10,6 cm

Papierformat 18 x 24 cm